Уважаеми родители,
В тази секция ще публикуваме информацията, която Ви интересува относно реализиране на прием за ученици в първи клас в нашето училище.