В памет на Апостола на свободата

Почитане паметта на Васил Левски от 1 Г клас – снимки Урок по родолюбие от Първи З и Втори З клас

Зимна ваканция

  ЗИМНА  ВАКАНЦИЯ   /04.02.2017г. – 08.02.2017г./ /на основание Заповед № РД 09-1168 от 19.08.2016г. на Министъра на образованието и науката/ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ НА 09.02.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК: