ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС 2020/2021г.

Заповед за утвърждаване на Държавен план прием за Община Бургас.

Заповед

Образци на документи за прием на ученици за 8 клас :
Заявление за проверка на способностите

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

За повече информация посетете сайна на РУО БУРГАС – прием на ученици – прием в VIII клас

РУО БУРГАС

Следете за промяна на датите на дейностите по график!