ОУ „Братя Миладинови“ с одобрен проект „Осигуряване на съвременна образователна среда“