„Малкият принц“
БЧК-Бургас по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“