Второ място на Областното състезание за оказване на първа помощ

Второ място на Областното състезание за оказване на първа помощ