Author: brmiladinovi@orbisagency.com

Проект „Равен достъп“
22.09.202123.09.2021
Публикация

Проект „Равен достъп“

Стартира изпълнението на дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Приложение 2_Постер React-EU https://www.mon.bg/bg/100925

Литературен конкурс „Писмо до моя Герой“
21.09.202122.09.2021
Публикация

Литературен конкурс „Писмо до моя Герой“

Искате ли да напишете писмо до своя Герой, да напишете защо му подражавате и възхищавате, защо е станал Ваш герой? Искате ли да споделите с нас? Напишете ни писмо. Литературен конкурс „Писмо до моя Герой“ Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ – Бургас обявява конкурс за написване на писмо, но такова истинско, на ръка...

Национална програма „ОТНОВО ЗАЕДНО“ – списък
12.07.202112.07.2021
Публикация

Национална програма „ОТНОВО ЗАЕДНО“ – списък

„ОУ „Бр. Миладинови“ е одобрено за участие в Национална програма “ Отново заедно“ на МОН. Учениците, които ще участват в летен лагер Боровец, хотел „Чамкория“, от 08.08.2021 г. ще получат подробности от придружаващите ги учители след 25. юли 2021г. Списък на одобрените участниците:

Прием 5 клас  за учебната 2021/2022 г.
14.06.202114.06.2021
Публикация

Прием 5 клас за учебната 2021/2022 г.

ОУ Братя Миладинови“ обявява прием по документи в 5 клас за учебната 2021/2022г.  Свободен брой места: 21 График за подаване на документи: Всеки работен ден от 21 ЮНИ до 7 ЮЛИ от 8:00 до 12:00 ч. в сградата на училището (заместник-дирекция на 2 етаж).  

Четвъртокласници от ОУ „Братя Миладинови“ , ОУ „Васил Петлешков и ОУ „Неофит Рилски“ в съвместна инициатива!
27.05.202127.05.2021
Публикация

Четвъртокласници от ОУ „Братя Миладинови“ , ОУ „Васил Петлешков и ОУ „Неофит Рилски“ в съвместна инициатива!

Четвъртокласници проучват приноса ни за европейското културно наследство чрез модела 1:1 Какъв е приносът на България за опазване и обогатяване на европейското културно наследство проучваха четвъртокласници в час по Човекът и обществото. Хартиените учебници в ОУ „Васил Петлешков“ отидоха в историята по време на двудневните иновативни уроци, на които гостуваха ученици и учители от ОУ...

Открит урок по краезнание “ Пътеводител във времето“
14.05.202114.05.2021
Публикация

Открит урок по краезнание “ Пътеводител във времето“

Съвместен  открит „зелен“ урок на учениците от 3 Д клас и ЕКОПАРК ВАЯ се проведе в Деня на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий – 11 май. Учениците съчетаваха уроците по Краезнание, Човекът и природата, Човекът и обществото, Музика и Български език и литература. Основната част на урока протече под формата на мини мюзикъл...