Категория: Проекти

УЧАСТИЕ В НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
13.05.202213.05.2022
Публикация

УЧАСТИЕ В НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В периода 27 – 29 април 2022 г. ОУ „Братя Миладинови“ беше домакин на партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“. В срещата участваха учители и ученици от две иновативни училища  – ОУ „Георги Райчев“ – гр. Стара Загора и ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Бургас и две неиновативни – ОУ „Олимпи Панов“-  гр....

Проект „Равен достъп“
22.09.202123.09.2021
Публикация

Проект „Равен достъп“

Стартира изпълнението на дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Приложение 2_Постер React-EU https://www.mon.bg/bg/100925