Външно оценяване 7 клас

Успех, седмокласници!!!
май 18, 2017май 18, 2017
Публикация

Успех, седмокласници!!!

Скъпи седмокласници, за НВО по Български език и литература (19.05)  трябва да се явите в училищния двор (училище) не по-късно от 9 :15 мин, това важи и за НВО по математика (22.05.) и НВО по чужд език (29.05)

Графици и заповеди относно прием на ученици след завършен 7 клас за учебна 2017/2018 година
май 2, 2017май 2, 2017
Публикация

Графици и заповеди относно прием на ученици след завършен 7 клас за учебна 2017/2018 година

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование График за дейностите по прием на ученици в държавни и общински училища след завършен 7 клас за учебна 2017/2018 година Заповед за прием след седми клас в училищата в...

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2016-2017 година:
април 4, 2017април 4, 2017
Публикация

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2016-2017 година:

Български език и литература – 19 май 2017 г. Математика – 22 май 2017 г. Чужди езици – 29 май 2017 г. съгласно Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година...