Детска академия

Начало / Детска академия

     Проектна седмица

Разработените проектни задачи имат за цел да обвържат образователния
процес с реалния живот. Методът на проектите предоставя условия
учениците сами да създават продукти и да овладяват опит в креативни
изследователски дейности. Работейки по дадените теми, те имат
възможността да изследват смислени въпроси, да събират информация по
поставения проблем и да бъдат активни участници в учебния процес.

 

Растенията и животните около нас- 1. клас

 

 

Веселото букварче- 1. клас

 

 

Аз общувам с другите/ Харта на толерантността- 2. клас

 

 

Аз и моят свят- 3. клас

Аз и моят свят

Народни будители- 3. клас

 

 

Парад на книгата- 3. клас

 

 

Космонавт, пътуване в Слънчевата система

 

 

Минало, настояще, бъдеще- 4. клас

 

 

По пътя на прозата- 6. клас

 

 

Искри от българското средновековие- 6. клас

 

 

Географи- детективи- 6. клас

 

 


Проектно – базирано обучение

Проектно – базираното обучение дава възможност учениците от пасивни слушатели, да се превърнат в активни участници в учебния процес. Формират се редица важни умения като екипност, комуникативност, презентационни умения и креативно мислене.

Целта е всеки ученик да възприеме себе си като изследовател, който има правото и задължението да решава проблеми, да генерира идеи, да се възползва от всички предоставени му възможности в учебната и извънкласната дейност.