Детска академия

Начало / Детска академия

Проектно – базирано обучение

Проектно – базираното обучение дава възможност учениците от пасивни слушатели, да се превърнат в активни участници в учебния процес. Формират се редица важни умения като екипност, комуникативност, презентационни умения и креативно мислене.

Целта е всеки ученик да възприеме себе си като изследовател, който има правото и задължението да решава проблеми, да генерира идеи, да се възползва от всички предоставени му възможности в учебната и извънкласната дейност.