XV републиканско състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – 13.06.2017год.

XV републиканско състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – 13.06.2017год.