STEM–среда в ОУ „Братя Миладинови“

С цел обмен на добри практики и в изпълнение на плана за методическа подкрепа на РУО – Бургас, се проведе открит интегриран урок по природни науки в STEM–среда, организиран от ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Бургас. На урока присъстваха преподаватели по природни науки от област Бургас и гости от гр. Стара Загора, гр. Търговище и гр. Русе по НП „Иновации в действие“.

Тема: „Климатични промени“

Дата: 27.04.2022 г.

Целева група: ученици от 3., 5., 6., 7. клас

Учители: Емилия Генова, Ангелина Батилова, Златомира Христова

Проведеният интегриран урок бе с цел формиране на компетентности при учениците за познаване и разбиране на климатичните промени и последствията от тях, изграждане на устойчиво и отговорно поведение в действията им.