Oдобрен проект по Програма на МОН

ОУ „Братя Миладинови“ е с одобрен проект по Програма на МОН – „Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и въвеждане на ИКТ за нуждите на образованието“. Спечеленият проект е на стойност 13 700 лева.

Класирани училища