97 години ОУ „Братя Миладинови“

 97 години ОУ „Братя Миладинови“ е част от историята на Бургас 97 години – история, опит, традиции и новаторство     Има нещо величаво и свещено в благородното дело да създадеш училище. Такова благородно дело е основно училище „Братя Миладинови“ – Бургас, което обединява през годините много хора – учители, ученици, техните родители, служители, общественици. Обединява ги с онова нещо – позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се носи цял живот само в сърцето.

Празничен концерт

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!