9 май – Ден на ученическо самоуправление

9 май – Ден на ученическо самоуправление

Ученици поеха различни позиции в управлението на училището и воденето на учебни часове в ролята на учители. Смяната на местата се оказа за тях интересна, но и много отговорна.