Месец: януари 2017

Важна информация!
17.01.201717.01.2017
Публикация

Важна информация!

Уважаеми ученици и родители, на Основание чл.105 , ал. 5 – от ЗПУО, според задължително предписание от РЗИ-Бургас, съгласно Писмо Изх. № 39-00-11/11.01.2017 г. във връзка с неблагоприятните метерологични условия и високата заболеваемост от грип,

На вниманието на ученици и родители!
17.01.201717.01.2017
Публикация

На вниманието на ученици и родители!

На основание Заповед №4/03.01.2017г. на Кмета на Община – Бургасck дните 05.01.2017г. /четвъртък/ и 06.01.2017г. /петък/ са обявени за НЕУЧЕБНИ ДНИ за всички училища на територията на Община – Бургас Учебните занятия продължават на 09.01.2017г. /понеделник/