РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Родителски срещи на първите класове – 05.09.от 18.00ч,/първи „Д“ клас – 11.09. от 17.30ч./.
2 А,Е,Ж – 05.09. от 18.00ч.; 2Б,В,Г – 10.09. от 18.00ч.
3″Г“ – 10.09. от 18.00ч.
3″А“ – 13.09. от 18.00ч.
3Д,Е- 12.09. ОТ 17.30Ч.
3Б,В,Ж,З – 12.09. от 18.00ч.
4Д,Г,Е,Ж – 05.09. от 18.00ч;
4А,Б,В,З – 10.09. от 18.00ч.
Родителска среща на ПГ – 10.09. от 17.30ч. в стая 106.

Родителска среща за прогимназиален етап:5, 6 и 7 клас – 11.09. от 18.00ч.
Родителска среща за 6″Б“клас – 10.09. от 18.00ч.
Родителската среща за пети клас ще се проведе в следните класни стаи:
5А – 301; 5Б – 303; 5В – 207; 5Г – 404; 5Д – 415; 5Е – 306; 5Ж – 201.