Гражданско образование

В часовете по гражданско образование, учениците обсъждат интересни теми, дискутират и обогатяват познанията си. В Международния ден на Черно море, техен гост беше доц.Маруся Любчева – учредител на Черноморски институт. Тя запозна второкласниците с дейността на Института, разговаря с тях за екологичните проблеми, свързани с Черно море. Повод за посещението и беше и участието на децата в конкурса „Хората, морето, брегът“. Втори „Г“клас спечели Специалната награда за фотография, а Мария Стоянова – втора награда за рисунка.