Отборът на ОУ „Братя Миладинови“ на първо място на състезанието по Гражданска защита

На 12 и 13 юни в морската година град Бургас пред Еспозиционен център“Флора“  се проведе  XV Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. В надпреварата участие взеха112 деца от цялата страна, разпределени в 28 отбора от 4 участници. Традиционно състезанието  се проведе в две части – теоретичен изпит и практически игри. И тази година теоретичният тест включи въпроси от сферата на природните бедствия, авариите, катастрофите, индивидуалните и колективни средства за защита, правилата за поведение при пожар, оказване на първа медицинска помощ и Единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Практическите игри  се проведоха на 13 юни от 09,00 часа в Морската градина пред Експозиционен център“Флора“. Учениците  демонстрираха своите умения и бързина за действия при земетресение, наводнение и химически аварии. Националното ученическо състезание се организира от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и Министерството на образованието и науката в партньорство с община Бургас. За трета поредна година победител е отборът на област Бургас, тази година представляван от ОУ“Братя Миладинови“ , втори остана тимът на област Габрово, а трети област Шумен.