ПОКАНА

ОУ“Братя Миладинови“ Ви кани на среща- дискусия с гост г-н Маркус Талвио, преподавател в Департамент за обучение и квалификация на учителите в Хелзинки, Финландия под надслов
„ Финландското образование и приносът на метода на д-р Томас Гордън в него“
Срещата ще се проведе на 18.12.2017г. от 17.30 до 18.30 ч. в Актовата зала на училището.