Наш ученик с Трета награда на Национално Математическо състезание „Роман Хайнацки“

Наш ученик с Трета награда на Национално Математическо състезание „Роман Хайнацки“

Християн Атанасов Тодоров – Трета награда на Национално Математическо състезание „Роман Хайнацки“