02.03. – петък е УЧЕБЕН ДЕН за всички училища в Община Бургас!

Учебните занятия се възстановяват. Няма промяна в редуването на смените.
На 06.03. ще има редуване на смените:
Начален етап – първа смяна
Прогимназиален етап – втора смяна.