Цветни, пъстри лазарки!

Цветни, пъстри лазарки!

Да е сита годината!

Да са здрави и честити хората!

Да са росни ливадите!
Мед и сладост да има! – ви пожелават лазарките от 3. Б клас.