Цветница с „цветята“ от хореографската паралелка от 1 Г клас