Фолклорен празничен календар

Фолклорен празничен календар

Учениците на ОУ „Братя Миладинови“ изучават фолклорния празничен календар във Випуск пети клас. Те пазят и уважават фолклорните традиции, завещани ни от поколенията преди нас.

Обичаите, които съпътстват посрещането на Великден, както и наближаващата Томина неделя, бяха представени в презентация. Децата знаят, че само народ, който пази и съхранява традициите си, ще пребъде.