УЧИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ!

С Решение №391 на Министерски съвет

от 17 юли 2017г.,

ОУ“Братя Миладинови“е обявено за иновативно училище.

Одобрени са два училищни проекта.

„Традиции и съвременност“-продължителност 2  учебни години, паралелка 2“Г“. Проектното предложение включва иновативно  учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

„Детска академия“-продължителност 1 учебна година, паралелки от начален и прогимназиален етап. Проектното предложение включва използване на иновативни методи на преподаване.