Учебни планове

Начало / Учебни планове

2022/2023 г.

Годишен план 2022/2023 г.

План по БДП

АВАРИЕН ПЛАН

2021/2022 г.

Годишен план 2021/2022 г.

План за обща и допълнителна подкрепа

План за квалификация 2021-2022

Училищен учебен план по класове / паралелки 2021/2022 г.:

Училищен учебен план

Учебен план – 1 клас

Учебен план – 2 клас

Учебен план – 3 клас

Учебен план – 4 клас

Учебен план – 5 клас

Учебен план – 6 клас

Учебен план – 7 клас