УЧАСТИЕ В НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В периода 27 – 29 април 2022 г. ОУ „Братя Миладинови“ беше домакин на партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“.

В срещата участваха учители и ученици от две иновативни училища  – ОУ „Георги Райчев“ – гр. Стара Загора и ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Бургас и две неиновативни – ОУ „Олимпи Панов“-  гр. Русе  и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Дралфа, обл. Търговище.

При изключително наситена програма, в рамките на три дни участниците обменяха идеи, постижения, опит и образователни иновации.

Работата на всички участници по време на мобилността потвърди, че партньорските срещи създават условия за развиване на нов тип култура – култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот, включително и създаването на професионални общности между училищата с общи цели.