Указания за регистрация в платформата Office 365

Указания за регистрация в платформата Office 365

https://drive.google.com/file/d/1VBW4fBEB3_49ELRt4YoU69bqsmDtpAQB/view

https://drive.google.com/file/d/12T6YleIiHH-mwhgT1J0Bw1jpytguxbwc/view

https://drive.google.com/file/d/1KAaD7__O073FNEwdwANdmLrsl73JIKyQ/view