Традиции и съвременност

Начало / Традиции и съвременност

Чрез насърчаване на индивидуалните заложби на децата с обучението по хореография и допълнителното обучение по гражданско образование се развиват способностите на второкласниците, формират се знания и умения, развиващи критическо мислене. То от своя страна ги провокира да заемат активна гражданска позиция.

Успешното интегриране на различни елементи и методи позволява разчупване на училищната действителност, повишава мотивацията за учене, подобрява дисциплината и развива широк спектър социални умения.

Pages: 1 2