Традиции и съвременност

Начало / Традиции и съвременност

В Международния ден на Черно море, второкласниците проведоха оживена дискусия. Техен гост беше доц.Маруся Любчева – учредител на Института. Тя презентира изключителните особености на Черно море. Много въпроси, свързани с екологията и животът в защитените зони провокираха децата да изразят активната си позиция.
Повод за посещението на доц. Любчева беше и участието на второкласниците в конкурса „Хората, морето, брегът“. Те получиха Специалната награда за фотография, а Мария Стоянова – втора награда за рисунка.Проектът е към програмата на МОН за Иновативни училища. Период на продължителност – 2 години.  Участват ученици от 2″Г“клас – т. нар. иновативна паралелка. За тях е реализирана промяна в учебното съдържание и учебния план. Децата изучават хореография и гражданско образование като избираеми и факултативни учебни предмети.