„Моята Европа – Твоята Европа – Твоят глас“

 

 

 

Проектът „Моята Европа – Твоята Европа – Твоят глас“ (ME-YOU-US) е резултат от експертизата и опита на съмишленици от различни сектори на образованието, които вярват, че всеки човек е уникален, еднакво достоен и има право да живее според своите вярвания, обичаи и установени правила за поведение. Днешна Европа е доста по-различна от това, което е била преди 5 години. Глобализацията и миграцията събраха хора от различен етнически произход, религиозен произход, вярвания, традиции и езици. Но споделянето на общо пространство не води автоматично до преодоляване на границите на исторически конституираните общности; не води задължително към отваряне към другостта. Глобализацията и миграцията по-скоро доведоха до обратното: националистически и ксенофобски политически партии се появяват и получават обществена подкрепа в много страни от ЕС, включително шестте партньорски държави. Проектът „Моята Европа – Твоята Европа – Твоят глас“ има за цел да обучи учениците  да бъдат по-отворени, по-толерантни и съпричастни, да научат кои са основните човешки права и да придобият умения и навици как да живеят в общност, в която всички се чувстват ценни и приети такива каквито са, ще се научат кои са техните права и задължения като граждани.

Първото обучение на учители, включени в поектната дейност се състоя в гр.Крайова от 2 до 7 септември 2019г. ОУ“Бр.Миладинови“ беше представено от г-жа Николета Деспова, г-жа Наташа Атанасова, г-жа Бранимира Кирилова и училищния кодинатор на проекта г-жа Фина Тотева.