СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на родителите на ученици за I клас през учебната 2018/2019г.
Списъците на приетите първокласници, разпределени по класове, ще бъдат изнесени на 27.06.2018г/сряда/.
На 28.06.2018г./четвъртък/ от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи.