Съобщение

Уважаеми ученици и родители,
учебните занятия ще бъдат възстановени на 23.01.2019г. както следва:
1-4 клас – първа смяна
5-7 клас – втора смяна.