Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 НА ПРАЗНИКА НА ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 17.12.2018 Г.
УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЩЕ БЪДАТ АНГАЖИРАНИ В УЧИЛИЩЕ
от 8:50 до 11:30 ч.
СЛЕД ОБЯД ЗАНИМАНИЯ НЯМА ДА ИМА!