Празник на училище ОУ „Братя Миладинови“-94 години

Уважаеми колеги, скъпи ученици, мили родители,

През 2018г. честваме 94 години от началото на Основно училище „Братя Миладинови“ – Бургас
Училище , което разкрива облика на модерното и съвременното българско училище, което се утвърди като иновативно, втъкало в себе си
нишките на добри практики, на тези, които са поставили началото и на онези, които продължават да надграждат през годините.
Поради това обявяваме 17.12.2018г. за НЕУЧЕБЕН,но ПРИСЪСТВЕН ДЕН с празнична програма както следва:

 

 

ПРОГРАМА: