СПИСЪЦИ НА ПОМАГАЛА за V – VII КЛАС – 2023/2024 г.

СПИСЪЦИ НА ПОМАГАЛА за V – VII КЛАС – 2023/2024 г.

СПИСЪЦИ НА ПОМАГАЛАТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА,

КОИТО СЕ ЗАКУПУВАТ

 5 КЛАС

ПРЕДМЕТ ПОМАГАЛО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА УЧЕБНО ПОМАГАЛО по Български език

Авт. Донка Кънева

Изд.Калоянов

МАТЕМАТИКА КНИГА ЗА УЧЕНИКА

Авт.Паскалев

Изд. Архимед

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Лонгман Live beat – България

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ТЕТРАДКА

Авт. Екатерина Михайлова

Изд. Просвета Плюс

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА АТЛАС 5 клас – Изд. Атласи

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – Изд. Булвест 2000

КОНТУРНА КАРТА – Изд. Датамап

ЧОВЕКЪТ  И ПРИРОДА УЧЕБНА ТЕТРАДКА

авт. Шишиньова и колектив

Изд. Анубис

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УЧЕБНА ТЕТРАДКА С МАТЕРИАЛИ

Изд. Бит и техника – гр.Варна

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО УЧЕБНА ТЕТРАДКА + 2 БРОЯ ТЕСТОВЕ

Изд. Дидаско

6 КЛАС

ПРЕДМЕТ ПОМАГАЛО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА УЧЕБНО ПОМАГАЛО по Български език

Авт. Донка Кънчева

Изд. Калоянов

МАТЕМАТИКА КНИГА ЗА УЧЕНИКА

Авт.Паскалев

Изд. Архимед

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Лонгман Live beat – България

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ УЧЕБНА ТЕТРАДКА

авт. Васко Арнаудов

Изд. Булвест 2000

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА АТЛАС  6 клас – Изд. Атласи

УЧЕБНА ТЕТРАДКА – Изд. Булвест 2000

КОНТУРНА КАРТА – Изд. ДатаМап

ЧОВЕК И ПРИРОДА УЧЕБНА ТЕТРАДКА

авт. Шишиньова и колектив

Изд. Анубис

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УЧЕБНА ТЕТРАДКА С МАТЕРИАЛИ

Изд. Бит и техника – гр.Варна

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО УЧЕБНА ТЕТРАДКА + 2 БРОЯ ТЕСТОВЕ

Изд. Дидаско

7 КЛАС

ПРЕДМЕТ ПОМАГАЛО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА УЧЕБНО ПОМАГАЛО по Български език

Авт. Донка Кънчева

Изд.Калоянов

МАТЕМАТИКА КНИГА ЗА УЧЕНИКА

Авт. Паскалев

Изд. Архимед

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Лонгман Live beat

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ТЕТРАДКА

Авт.Екатерина Михайлова

Изд. Просвета ПЛЮС

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА АТЛАС    7 клас – Изд. Атласи

УЧЕБНА ТЕТРАДКА –Изд. Булвест 2000

КОНТУРНА КАРТА – Изд. ДатаМап

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПЛЮС

Авт. Шишиньова и колектив

Изд. Анубис

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПЛЮС

Авт.С.Цаковски

Изд. Анубис

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Авт.М.Максимов

Изд. Булвест

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УЧЕБНА ТЕТРАДКА С МАТЕРИАЛИ

Изд. Бит и техника – гр.Варна

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО УЧЕБНА ТЕТРАДКА + 2 БРОЯ ТЕСТОВЕ

Изд. Дидаско