Родителски срещи на випуск ПЪРВИ клас за учебна 2017/2018 година

 

Родителските срещи на първи клас  ще се проведат на 31.08.2017 год. / четвъртък/ от 18.00 часа. Родителската среща на 1 Д клас ще се проведе на 07.09. /четвъртък/ от 18.00 часа.

Класните ръководители лично  ще уведомят родителите.