СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

2-РИ ФЕВРУАРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

За да отбележат Световния ден на влажните зони, учениците от 7. в и 7. ж клас, подготвиха кът – „Почивка по пътя Виа Понтика“. Изработиха карта на бургаските езера и направиха макети на птиците, които могат да се наблюдават около Бургас.

Първи къта посетиха децата от 1.в клас, които получиха от седмокласниците подарък – книжка с интересна информация за обитателите на бургаските езера.