Ръководство

Директор
Бочко К. Бочев
Заместник-директори по учебната дейност
Росица Илиева
Румен Щилиянов
Помощник-директор по АСД
Димитър Чиликов
Педагогически съветници
Нели Тетимова
Росица Людиева