Ръководството изказва благодарност..

Ръководството изказва благодарност на учениците от 3″Е“клас с класен ръководител Марина Кръстева

за участието им в Национална изложба на ученическото творчество в гр. Лясковец.