РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Родителските срещи за випуск ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС
ще се проведат на 21.02./сряда/ от 18.00ч.