РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ВТОРНИК – 10.10. – ВИПУСК 5 КЛАС

СРЯДА – 11.10. – ВИПУСК 6 КЛАС

ЧЕТВЪРТЪК – 12.10. – ВИПУСК 7 КЛАС

НАЧАЛО : 18.00Ч.

5а – СТАЯ 203

5б – СТАЯ 304

5в – СТАЯ 408

5г – СТАЯ 301

5д – СТАЯ 303

5е – СТАЯ 413

5ж –СТАЯ 311

6а – СТАЯ 204

6б – СУТЕРЕН

6в – СТАЯ 308

6г – СТАЯ 208

6д – СТАЯ 411

6е – СТАЯ 401

6ж – СТАЯ 305

7а – СТАЯ 206

7б – СТАЯ 404

7в – СТАЯ 409

7г – СТАЯ 315

7д – СТАЯ 205

7е – СТАЯ 306