Ретро музикална стая

Ретро музикална стая бе открита в ОУ „Братя Миладинови”- Бургас

 

В продължение на два месеца родители, учители и ученици се превърнаха в търсачи и откриватели на ретро музикални инструменти,  радиа, транзистори, партитури, стойки за ноти и други предмети. Въодушевени от амбициозната идея на Иванка Димова и екип от преподаватели и служители от ОУ „Бр. Миладинови“- Бургас: Д. Николова, Д. Калиева, Зл. Христова, Бр. Кирилова, К. Филипова, Ф. Тотева, Н. Атанасова, Д. Ставрева, А. Яръмова, Н. Деспова, Т. Петков, Ян. Цонева, започна издирвателската дейност.

И както се казва: „Сговорна дружина, планина повдига“. Всички впрегнаха усилия за реализиране на този проект. Това е една прекрасна идея, от която децата бяха изключително възхитени и вдъхновени. Откриха невиждани за тях класически инструменти, доловиха старинния дух, който носят тези музикални реликви, пътуваха назад във времето – непознато и загадъчно за тях. Идеята на учителите бе да се помни историята, да се съхраняват и продължават  традициите. Така тази ретро музикална стая ще бъде завещана и на идните поколения. Родителите на децата от I В и V Д клас, изказаха своите благодарности на учителите-будители и на директора на ОУ „Бр. Миладинови“  г-жа Любомирова, за реализирането на единствената по рода си музикална ретро стая в Бургас.