Редуване на смените и неучебен ден за м. май

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1 МАЙНЕУЧЕБЕН ДЕН /НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 154 ОТ КТ/

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ НА 02.05.2017г. /ВТОРНИК/ ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

  • I смяна от 0800 ч. – начален етап

  • II смяна от 1315 ч. – прогимназиален етап