Работа с Ученически съвет по проект – Еразъм+К122 “УЧИЛИЩЕ С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО”

Работа с Ученически съвет по проект – Еразъм+К122 “УЧИЛИЩЕ С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО”

         Използване на платформа с набор от мултимедийни ресурси, специално създадени за проекта. Интересен, достъпен и забавен за учениците начин за придобиване на знания и развиване на социални и
лидерски умения.