Златна и Сребърна грамота за наши ученици

Златна грамота за Виктория Александрова от 1 Е клас, с класен ръководител Натажа Жекова, и Сребърна грамота на Александър Георгиев от 4 Е клас, с класен ръководител Светослава Димова за постигнати отлични резултати на Националното състезание по български език и литература „Любословие“.