ПЪРВИЯТ УРОК

ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ЧАС

Първи урок за тази учебна година проведоха учениците от 2“Г“клас.

Второкласниците с класен ръководител Константина Караиванова,  спечелиха проект в инициативата на Кроношпан АД „Мисли зелено“. С полученото финансиране в размер на 5000 лева, във вътрешния двор на училището беше изградена „Класна стая на открито“.

Гости на децата бяха представители на  Кроношпан, Ръководството на училището и родители.

Първият урок е и първият час по Гражданско образование –  предмет, който малчуганите ще изучават  като Иновативна паралелка в продължение на 2 години. Темата „Отговорно поведение“  пък е част от друг пилотен проект „Научи се да даряваш“.

В откровения разговор между ученици и учител, се включиха и гостите. Споделени бяха мнения как да се грижим за околния свят – хора и природа , как  да развиваме способността си да виждаме света, извън своя собствен.