Юлия Димитрова

Развиване на системата на предучилищното образование

Национална програма „Развиване на системата на предучилищното образование“ – групата работи по проекта трета година.