Промяна в стаята за записване на класираните деца за I-ви клас

Промяна в стаята за записване на класираните деца за I-ви клас

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с провеждането на избори за членове на
Европейски парламент от Република България и за народни представители и
необходимостта от подготовка на изборни секции в сградата на училището, комисията
за записване на класираните деца от
13.00ч. на
  07. 06. 2024 г. /петък/ до 18.00ч. на 10. 06. 2024 г. /понеделник/ ще
работи в стая №201 на втория етаж на
училището.