Приятели на гората

Днешният ден, 24.04.2017г. , ще остави следа за цял живот в съзнанието на малчуганите от 1 „в”  клас. Днес те станаха приятели на гората и засадиха първото дръвче в живота си в двора на училището. Дадоха му име – БОРКО и от днес ще полагат грижи за него.

Срещата ни с представители на ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, инж. Кирил Петков и инж. Милена Едрева-Иванова, предизвика интереса на децата и активното им участие в беседата на тема: „За гората и нейните обитатели”. Научиха много интересни неща за животните в региона, но и те разказаха за своето любимо горско животно.

Срещите ни ще продължат, но вече сред природата.